Договір публічної оферти про надання інформаційних послуг
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Угода абонента (далі – Угода) є офіційною пропозицією укласти Договір (публічної оферти) про надання інформаційних послуг між Абонентом та Розпорядником даних, щодо здійснення перевезення автомобільним транспортом або послуг доставки Абонента силами та засобами третіх сторін, що є партнерами Розпорядника даних, на підставі Договору про надання інформаційних послуг.

1.2. Використання інформаційних ресурсів Розпорядника даних Абонентом, означає згоду на умови надання інформаційних послуг передбачених у цій угоді повністю, без виключень і обмежень.

1.3. Використовуючи інформаційні ресурси Розпорядника даних, Абонент підтверджує, що ознайомився з порядком та умовами надання інформаційних послуг повністю.

1.4. Незгода Абонента з положеннями та умовами цієї Угоди, не дає право Абоненту використовувати інформаційні ресурси Розпорядника даних.

1.5. Абонент надає згоду на дотримання умов цієї Угоди, використовуючи інформаційні ресурси Розпорядника даних, а саме здійснення замовлення на Веб-ресурсі чи в мобільному застосунку Розпорядника даних.

1.6. Розпорядник даних залишає за собою право змінювати умови по положення передбачені у цій Угоді без попередження Абонента. Актуальні умови Угоди передбачені на Веб-ресурсі Розпорядника даних.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.2. Розпорядник даних – інформаційно-диспетчерська служба «Шансон».

2.3. Абонент – будь-яка фізична особа, що на момент використання інформаційних ресурсів Розпорядника даних досягла 18 (вісімнадцяти) річного віку, є дієздатною, та погодилася з умовами та положеннями викладеними у цій Угоді.

2.4. Інформаційні ресурси – програмне забезпечення, що передбачає можливість розміщення Абонентами інформації, яка стосується перевезення автомобільним транспортом, ознайомлення з інформацією від третіх осіб, партнерів Розпорядника, за критеріями Абонента, а також інформація щодо комунікації між Партнерами Розпорядника даних та Абонентами.

2.5. Веб-ресурс – веб-сторінка в мережі інтернет за посиланням www.shanson.taxi

2.6. Мобільний застосунок – застосунок «Шансон таксі» для мобільних пристроїв IOS та Android.

2.7. Партнер – третя особа, яка здійснює чи пропонує здійснити перевезення пасажирів автомобільним транспортом або надання послуг з доставки за допомогою Інформаційних ресурсів Розпорядника даних на підставі угоди про надання інформаційних послуг між Розпорядником даних та такими третіми особами.

2.8.Замовлення – інформація, що включає час місце та бажане місце призначення, телефон а також інша інформація надана на добровільній основі за допомогою Інформаційних ресурсів Розпорядника даних Абонентом щодо здійснення перевезення автомобільним транспортом Партнерів Розпорядника даних.

2.9. Послуги перевезення – послуги, що передбачають здійснення перевезення автомобільним транспортом між Третіми особами та Абонентами.

2.10. Програмне забезпечення – комплекс програмного забезпечення, що об'єднує Веб-ресурс та Мобільний застосунок, направлений на задоволення потреб Абонента щодо надання інформації стосовно перевезення Третіми особами шляхом збору, збереження, обробки, розподілу та відображення інформації, що надійшла на добровільній основі від Абонента.

3. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

3.1. Для використання інформаційних ресурсів Розпорядника даних, а саме мобільного Застосунку, Абонент здійснює реєстрацію у мобільному Застосунку шляхом надання достовірних відомостей про особу, що включають Ім'я та номер телефону. Підтвердженням реєстрації є код, отриманий від Розпорядника даних у вигляді SMS на мобільний номер Абонента.

3.2. Доступ до Веб-ресурсу – здійснюється без попередньої реєстрації, шляхом відображення програмного забезпечення на Веб-сторінці Розпорядника даних.

3.3. Використання інформаційних ресурсів Розпорядника даних Абонентами, означає згоду на умови та положення цієї Угоди в незалежності від варіанту доступу до Інформаційних ресурсів Розпорядника даних.

3.4. Абонент несе повну відповідальність за дії вчинені за допомогою засобів, за допомогою яких здійснюється взаємодія між Партнерами, Абонентами та Розпорядником даних за допомогою інформаційних ресурсів Розпорядника даних.

3.5. У разі втрати або передачі доступу третім особам, засобів взаємодії між Розпорядником даних, третіми особами та Абонентом, Абонентом, останній має повідомити Розпорядника даних у найближчий час, для підтвердження приналежності облікового запису конкретному Абоненту.

3.6. Розпорядник даних має право видалити Замовлення здійснене за допомогою Веб-ресурсу чи реєстрації Абонента, при порушенні умов цієї Угоди, або у разі його невикористання протягом 12 (дванадцяти) місяців.

4. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

4.1. Інформаційні ресурси Розпорядника даних, надаються Абоненту виключно для особистого, некомерційного використання, на безоплатній основі, що стосуються організації та здійснення перевезення автомобільним транспортом Третіми особами.

4.2. Розпорядник даних на договірних основах, надає доступ Третім особам, Партнерам, до інформації Абонента, що стосується організації та здійснення перевезення. Розпорядник даних не бере на себе зобов'язань щодо виконання замовлень та не несе відповідальності перед Абонентом за послуги, що надані Третіми особами, Партнерами Розпорядника даних, Абонентам, а також не надає гарантій щодо якості таких послуг.

4.3. Надання послуг з перевезення здійснюється Третіми особами, на підставі окремого договору між Абонентом та такими третіми особами. Розпорядник даних не є стороною угоди між Абонентом та Третіми особами, незважаючи на відображення на інформаційних ресурсах Розпорядника даних, інформації про таких третіх осіб або у разі якщо Абонент отримав інформацію про можливість надання таких послуг від Розпорядника даних.

4.4. Розпорядник даних не несе відповідальності за строки, достовірність, а також якість наданих послуг Третіми особами, Партнерами Розпорядника даних. Будь-які наслідки пов'язані з наданням послуг між Абонентом і Третіми особами, шкода та імовірні збитки виходять за роль Розпорядника даних у відносинах між Абонентом і Третіми особами. Розпорядник даних не є учасником правовідносин пов'язаних з перевезенням.

4.5. Неналежне виконання послуг чи не надання послуг Абонентам, Третіми особами, є правовідносинами не пов'язаними з інформаційними послугами, котрі надає Розпорядник даних.

4.6. Інформаційні ресурси Розпорядника даних не призначені для розміщення інформації, що вважається конфіденційною, інформацією з обмеженим доступом, інформацією третіх осіб, на розміщення якої не отримані дозволи у встановленому законом порядку.

4.7. Інформаційні ресурси Розпорядника даних доступні цілодобово, проте Розпорядник даних залишає за собою право призупиняти або обмежувати доступ без попереднього повідомлення Абонентів та Третіх сторін, Партнерів Розпорядника даних.

4.8. Розпорядник даних за для зручності Абонентів може обмежувати доступ до інформаційних ресурсів Третіх сторін, у разі отримання інформації від Абонентів щодо наявності порушень умов Угод між Абонентами та такими Третіми особами.

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ

5.1. Послуги тарифікуються відповідно до тарифів передбачених для Абонентів Розпорядником даних на основі аналізу пропозицій на подібні послуги від Третіх осіб, Партнерів Розпорядника даних.

5.2. Оплата за надані послуги здійснюється безпосередньо Третім особам, Партнерам Розпорядника даних. Оплата готівкою здійснюється «з рук в руки». Оплата за допомогою банківської картки або іншого способу безготівкового обміну грошових коштів передбачає здійснення оплати за допомогою платіжної системи чи шляхом безумовного переказу коштів за допомогою банківської системи Абонента та Третіх осіб, між якими встановилися правовідносини.

5.3. Розпорядник даних надає виключно інформаційне забезпечення послуг з оплати карткою та відповідає лише за вартість таких послуг на основі розрахованого тарифу від Третіх осіб.

5.4. Абонент може здійснювати оплату за послуги надані Третіми особами за допомогою платіжної системи. При цьому Абонент переходить на сторінку з Мобільного Застосунку на сайт платіжної системи та вводить свої персональні дані та дані банківської картки безпосередньо.

6. ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ РОЗПОРЯДНИКА ДАНИХ

6.1. Розпорядник даних діє відповідно до чинного законодавства України та врегульовує відносини з Абонентами та Третіми особами, Партнерами виключно в межах надання інформаційних послуг. Будь-які інші послуги надані між Абонентом та Третіми особами, виходять за межі компетенції Розпорядника даних.

6.2. Розпорядник даних відображає доступ до інформації, що належить йому виключно на умовах права власності чи оренди. Будь-яке відтворення інформації, що становить право інтелектуальної власності Розпорядника даних без дозволів наданих у встановленому законодавством України порядку, тягне за собою відповідальність за кожний факт такого порушення. Отримання інформації, що становить об'єкт права власності в інший спосіб, не залишає Розпорядника даних права на припинення порушення його прав в рамках чинного законодавства.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Розпорядник даних не несе відповідальність за будь-яку шкоду життю та здоров'ю, прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, пов'язані з використанням або невикористанням Абонентом інформації , отриманої за допомогою інформаційних ресурсів та/або програмного забезпечення Розпорядника даних, а також при відсутності доступу до зазначених в угоді інформаційних послуг. Розпорядник даних не відповідає за дії чи бездіяльність Третіх осіб, Партнерів Розпорядника даних залучених до Партнерства за допомогою Договорів про надання інформаційних послуг. Розпорядник не несе відповідальність за наявність чинних дозволів, ліцензій тощо необхідних для надання послуг з перевезення автомобільним транспортом Третіми особами, Партнерами Розпорядника даних. Розпорядник даних покладає відповідальність за дотримання чинного законодавства в сфері автомобільного перевезення на Третіх осіб, Партнерів Розпорядника даних та передбачає наявність вищезгаданих вимог для доступу до інформації наданої від Абонентів для таких Третіх осіб.

7.2. Розпорядник даних не несе відповідальність за доступ Абонентів до інформаційних ресурсів або втрату даних Користувачів внаслідок несанкціонованого розповсюдження даних Розпорядника даних.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Умови та положення передбачені цією угодою врегульовані відповідно до чинного законодавства України, умови що можуть бути відображені в цій Угоді, проте не зазначені, підлягають врегулюванню в рамках законодавства України.

8.2. Відповідно до норм щодо захисту прав споживачів, що передбачені законодавством України, Розпорядник даних не є учасником правовідносин між Абонентом і Розпорядником даних зважаючи на безоплатність сервісу для Абонентів за передбачені угодою інформаційні послуги.

8.3. Передбачені Угодою відносини між Розпорядником даних та Абонентом відносяться виключно до інформаційних послуг безоплатного характеру. Передбачені Угодою умови прямо вказують на відсутність трудових, агентських відносин або відносин товариства, доручень чи відносин по спільній діяльності між Абонентом та Розпорядником даних.

8.4. Положення цієї Угоди застосовуються до інформаційних ресурсів, наданих Розпорядником даних Абоненту та Третім особам, Партнерам та врегульовують відносини з використання Програмного забезпечення Розпорядника даних в рамках чинного законодавства.

8.5. Угода складена українською мовою та надається Абонентам та Третім особам, Партнерам Розпорядника даних за вільним посиланням у мережі інтернет. Будь-які інші угоди не відображені на інформаційних ресурсах Розпорядника даних не вважаються чинними по відношенню до Розпорядника даних.Дата редакції:

17.02.2021

Згода на обробку персональних даних
1. Загальні положення

1.1 Дійсна політика обробки персональних даних розроблена у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Інформаційно-диспетчерською службою «Шансон» (– далі Розпорядник).

1.2 Дійсна політика обробки персональних даних Розпорядника щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Розпорядник може отримати від відвідувачів веб-сайту https://shanson.taxi.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1 Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2.2 Веб-сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://shanson.taxi;

2.3 Інформаційна система персональних даних - сукупність збереженої в базах даних персональних даних, і забезпечуючих їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;

2.4 Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;

2.5 Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.6 Розпорядник - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

2.7 Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначеного Користувачеві веб-сайту https://shanson.taxi;

2.8 Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту https://shanson.taxi;

2.9 Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;

2.10 Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.11 Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;

2.12 Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Розпорядник може обробляти такі персональні дані Користувача:

3.1 Прізвище ім'я по батькові;

3.2 Електронна адреса;

3.3 Номери телефонів;

3.4 фотографії;

3.5 Реквізити документа, що посвідчує особу;

3.6 Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

3.7 Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

4.1 Мета обробки персональних даних Користувача - надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалів, що містяться на веб-сайті.

4.2 Також Розпорядник має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти office@shanson.taxi з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги або спеціальні пропозиції».

4.3 Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1 Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://shanson.taxi. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Розпоряднику, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

5.2 Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використовується технологія JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Розпорядником, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1 Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2 Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням діяльності направленої на забезпечення інформаційних послуг Користувача у рамках наданої інформації Користувачем на сайті https://shanson.taxi.

6.3 У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного повідомлення Розпоряднику на адресу електронної пошти Розпорядника office@shanson.taxi з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.4 Термін обробки персональних даних 5 років. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Розпоряднику повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Розпорядника office@shanson.taxi з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Прикінцеві положення

7.1 Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Розпорядника за допомогою електронної пошти office@shanson.taxi.

7.2 В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Розпорядником. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

7.3 Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://shanson.taxi/privacy.