Згода на обробку персональних даних

1.
Загальні положення

1.1 Дійсна політика обробки персональних даних розроблена у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Інформаційно-диспетчерською службою «Шансон» (– далі Розпорядник).

1.2 Дійсна політика обробки персональних даних Розпорядника щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Розпорядник може отримати від відвідувачів веб-сайту https://shanson.taxi.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1 Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2.2 Веб-сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://shanson.taxi;

2.3 Інформаційна система персональних даних - сукупність збереженої в базах даних персональних даних, і забезпечуючих їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;

2.4 Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;

2.5 Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.6 Розпорядник - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

2.7 Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначеного Користувачеві веб-сайту https://shanson.taxi;

2.8 Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту https://shanson.taxi;

2.9 Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;

2.10 Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.11 Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;

2.12 Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Розпорядник може обробляти такі персональні дані Користувача:

3.1 Прізвище ім'я по батькові;

3.2 Електронна адреса;

3.3 Номери телефонів;

3.4 фотографії;

3.5 Реквізити документа, що посвідчує особу;

3.6 Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

3.7 Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

4.1 Мета обробки персональних даних Користувача - надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалів, що містяться на веб-сайті.

4.2 Також Розпорядник має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти office@shanson.taxi з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги або спеціальні пропозиції».

4.3 Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1 Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://shanson.taxi. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Розпоряднику, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

5.2 Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використовується технологія JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Розпорядником, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1 Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2 Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням діяльності направленої на забезпечення інформаційних послуг Користувача у рамках наданої інформації Користувачем на сайті https://shanson.taxi.

6.3 У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного повідомлення Розпоряднику на адресу електронної пошти Розпорядника office@shanson.taxi з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.4 Термін обробки персональних даних 5 років. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Розпоряднику повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Розпорядника office@shanson.taxi з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Прикінцеві положення

7.1 Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Розпорядника за допомогою електронної пошти office@shanson.taxi.

7.2 В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Розпорядником. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

7.3 Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://shanson.taxi/privacy.
© All rights reserved Shanson 2021
Made on
Tilda